ตระกร้าสินค้า


ลบ ประเภทบริการ ชื่อแผนที่ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวมรวม
ราชการ บุคคลทั่วไป ราชการ บุคคลทั่วไป
ราคารวมทั้งสิ้น  0.00 0.00
 
* ท่านสามารถ ยกเลิกการสั่งสินค้าแต่ละรายการได้ โดยการ คลิ๊กถูกในช่อง ลบ ของแต่ละรายการสินค้า
  จากนั้นให้กดปุ่ม ลบ / คำนวนราคา เพื่อทำการลบและคำนวนราคาใหม่


* ท่านสามารถ เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าแต่ละรายการ โดยการเปลี่ยนจำนวนสินค้า ในช่อง จำนวน ของแต่ละรายการสินค้า
  จากนั้นให้กดปุ่ม ลบ / คำนวนราคา เพื่อทำการคำนวนราคาใหม่